Kody do gier na PC/PS2/Xbox


kody do gier na pc

Kody do gry!

kody do Elder Scrolls 4 Oblivion

W trakcie gry naci??┬?nij [~], by w─Ü┬?─Ü─?czy??┬? konsol??┬?, a nast??┬?pnie wpisz dowolny z poni─Ü??szych kod─???w:
tgm – god mode
tcl – przechodzenie przez ??┬?ciany
lock [1-100] – zmienia stopie─Ü┬? zamkni??┬?cia wybranych drzwi lub pojemnika
kill – zabija wybranego NPC (je??┬?li nikogo nie wybra─Ü┬?e??┬?, pope─Ü┬?niasz samob─???jstwo)
modpcs [nazwa umiej??┬?tno??┬?ci], [liczba] – dodaje odpowiedni─Ü─? liczb??┬? punkt─???w do wybranej umiej??┬?tno??┬?ci
modpca [nazwa atrybutu], [liczba] – dodaje odpowiedni─Ü─? liczb??┬? punkt─???w do wybranej cechy

Uwaga!
Zwi??┬?kszenie w ten spos─???b umiej??┬?tno??┬?ci wprawdzie sprawia, ─Ü??e zwi??┬?ksza si??┬? tw─???j poziom, ale nie dostajesz w zwi─Ü─?zku z tym bonus─???w.

OPIS GRY:
The Elder Scrolls IV: Oblivion to ju─Ü?? czwarta edycja popularnej serii cRPG, kt─???ra przez wielu graczy uwa─Ü??ana jest za prawdziwe arcydzie─Ü┬?o w swoim gatunku. Akcja tej cz??┬???┬?ci osadzona zosta─Ü┬?a w ??┬?wiecie fantasy, w prowincji Cyrodiil Imperium Tamriel. Ostatni w─Ü┬?adca tego─Ü?? pa─Ü┬?stwa, z pomoc─Ü─? anonimowego zab─???jcy, przedwcze??┬?nie odszed─Ü┬? z tego ??┬?wiata. Tron Tamriel pozosta─Ü┬? pusty. Jak wiadomo, sytuacja taka jest wielce niekorzystna dla ka─Ü??dego kraju, gdy─Ü?? sprzyja szerzeniu si??┬? anarchii, a w tym okre??┬?lonym przypadku, wi─Ü─?─Ü??e si??┬? z jeszcze gorszymi implikacjami. Mianowicie, gdy Imperium Tamriel nie posiada w─Ü┬?adcy, wrota do Oblivionu (odpowiednika znanego nam piek─Ü┬?a) stoj─Ü─? otworem, umo─Ü??liwiaj─Ü─?c wydostawanie si??┬? na wolno??┬???┬? przer─???─Ü??nych plugawych bestii. Nie trudno si??┬? domy??┬?le??┬?, ─Ü??e ??┬?wiatu grozi wielki kataklizm oraz, ─Ü??e nie kto inny jak gracz musi mu zapobiec. Jego zadaniem jest odnalezienie prawowitego nast??┬?pcy tronu i doprowadzenie to tego, by obj─Ü─?─Ü┬? rz─Ü─?dy nad Tamriel.

Podobnie jak wszystkie poprzednie cz??┬???┬?ci, tak i Oblivion charakteryzuje si??┬? bardzo du─Ü??─Ü─? wolno??┬?ci─Ü─? w podejmowaniu decyzji. Mowa m.in. o tworzeniu postaci naszego bohatera, podr─???─Ü??owaniu po ??┬?wiecie gry, wykonywaniu tysi??┬?cy zada─Ü┬? pobocznych, czy samej g─Ü┬?─???wnej misji. Mo─Ü??emy zosta??┬? zar─???wno pot??┬?─Ü??nym wojownikiem, magiem, czarnoksi??┬?─Ü??nikiem, uzdrowicielem czy z─Ü┬?odziejem. Nic nie stoi te─Ü?? na przeszkodzie, by jednocze??┬?nie przynale─Ü??e??┬? do r─???─Ü??nych gildii czy frakcji i awansowa??┬? w ich szeregach. To co robimy, nasze decyzje i czyny wp─Ü┬?ywaj─Ü─? zar─???wno na prowadzon─Ü─? posta??┬?, jak i na otoczenie. ??┬?wiat gry zamieszkuje blisko 1000 postaci NPC, kt─???re podejmuj─Ü─? niezale─Ü??ne wybory w oparciu o swoj─Ü─? osobowo??┬???┬?, miejsce w kt─???rym si??┬? znajduj─Ü─? oraz zapami??┬?tane efekty poprzednich interakcji z innymi osobami. A wszytko to dzi??┬?ki specjalnemu systemowi sztucznej inteligencji „Radiant”.

??┬?wiat gry jest ogromny i sk─Ü┬?ada si??┬? z licznych, r─???─Ü??norodnych lokacji, ka─Ü??da o indywidualnie ukszta─Ü┬?towanym terenie i typie flory i fauny. Dodatkowo ka─Ü??da zamieszkuj─Ü─?ca go spo─Ü┬?eczno??┬???┬? posiada w─Ü┬?asn─Ü─? histori??┬?, kultur??┬? i polityk??┬?. Krainy, jakie odwiedzamy zamieszkuje tak─Ü??e ponad czterdzie??┬?ci gatunk─???w potwor─???w. Ponadto wiele zada─Ü┬? oraz labirynt─???w jest generowanych losowo wraz z rozpocz??┬?ciem gry od nowa. Za??┬? odwiedzone ju─Ü?? miejsca zmieniaj─Ü─? si??┬? z up─Ü┬?ywem czasu. Nasza posta??┬? mo─Ü??e podr─???─Ü??owa??┬? zar─???wno pieszo, konno, a tak─Ü??e p─Ü┬?ac─Ü─?c przewo??┬?nikom. W Oblivion znajduje si??┬? r─???wnie─Ü?? nowa mapa i dynamiczny kompas pokazuj─Ü─?cy jak blisko znajdujemy si??┬? lokacji czy postaci wa─Ü??nej dla wykonania danego zadania.

Silnik gry w pe─Ü┬?ni wykorzystuje mo─Ü??liwo??┬?ci jakimi dysponuje DirectX 9.0. Zawarte w nim instrukcje pozwoli─Ü┬?y na stworzenie zr─???─Ü??nicowanych efekt─???w wizualnych ukazuj─Ü─?cych realia fantastycznych krain oraz p─Ü┬?ynn─Ü─? animacj??┬? postaci, mimiki ich twarzy i wykonywanych przez nie gest─???w. Fizyk??┬? ??┬?wiata gry oparto na nowoczesnym silniku Havok. Do gry do─Ü┬?─Ü─?czono r─???wnie─Ü?? zestaw narz??┬?dzi The Elder Scrolls Construction Set, kt─???ry pozwala na edytowanie r─???─Ü??nych element─???w ??┬?wiata gry, osobowo??┬?ci postaci i potwor─???w, dodawanie nowych lokacji, przedmiot─???w oraz tworzenie odr??┬?bnych rzeczywisto??┬?ci.

Szczegˇlnie polecamy kody do gier na pc:
kody do gta vice city
kody do gta 3
kody do sims
kody do Xpand Rally Xtreme
kody do Blitzkrieg Horyzont w ogniu
kody do SWAT 4
kody do Hard truck - 18 Wheels of steel
kody do Mafia

Powrót
 

Czym s▒ cheaty, kody, tipsy:

XKody do gier - wyrazy wpisywane w czasie gry w grach komputerowych , majace na celu ulatwienie (lub niekiedy utrudnienie) rozgrywki (np. poprzez niesmiertelnosc, nieskonczonosc amunicji itp.). Tipsy czyli tzw. gry kody do gier na pc sa to kombinacje liter i znakˇw. Wynikiem ich wpisania w podanym w tekscie miejscu sa rˇzego rodzaju bonusy. Takie jak: nielimitowana amunicja, niezniszczalnosc (tryb boga), a nawet mozliwosc "przeskoczenia do kolejnego etapu/misji...

Nasza baza zawieraj▒ca kody do gier na komputer PC jest najwiŕkszym zbiorem tego typu w Polsce! Materia│y s▒ specjanie dobierane tak, aby by│y Wam pomocne. Tylko u nas znajdziesz ponad 2423 kody do gier na PC! Tylko u nas znajdziesz systematycznie uzupe│nian▒ bazŕ zawieraj▒c▒ kody do gier, zarˇwno tych nowych jak i tych nieco starszych. Staramy siŕ, aby kody tutaj przedstawione, by│y bardzo czytelne oraz naturalnie przede wszystkim pomaga│y Wam w przejÂciu niejednej darmowe gry online.

40587

users online

8548

kody

Najbardziej popularne kody:

Kody do gier HITˇw

kody do Formula 1 - WyÂcigi formu│y 1 (F1)

kody do FlatOut - gra wyÂcigowa z elem. akcji

kody do Warcraft 3 - strategiczna gra RTS

kody do Painkiller - strzelanka FPP

┐agle reklama